Principi d’acord en el conveni d’hostaleria que posarà fre a les externalitzacions per primera vegada a Catalunya

La UGT de Catalunya i la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartament Turístics de Catalunya han arribat a un principi d'acord en les negociacions del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de Catalunya.

Per primera vegada posar fre a les externalitzacions de serveis a empreses multiserveis per a l’explotació laboral dels treballadors i les treballadores.

Ambdues parts signaran aquest principi d’acord el proper 6 de setembre, i després serà sotmès a votació dels treballadors i treballadores, uns 350.000 en temporada alta.

Amb aquest principi d’acord, per primera vegada a Catalunya, un conveni col·lectiu aplicarà una clàusula de regulació de les externalitzacions a empreses integrals. D’aquesta manera, les empreses multiserveis contractades per empreses d’hostaleria hauran d’aplicar als seus treballadors i treballadores íntegrament el conveni d’hostaleria. Això suposa una evident millora de les condicions salarials però també de totes les condicions laborals (com per exemple, el tema de jornada).

Així mateix, el principi d’acord preveu importants canvis en les condicions socials i econòmiques:

  • Increments salarials de l’1,9% per al 2017; del 1,9% per al 2018; i de l’1,8% per al 2019.
  • Regulació de les subrogacions, especialment importants a sectors com la restauració o els menjadors escolars. Si s’acaba el contracte amb una empresa i es subroguen els treballadors a la nova, aquesta haurà de preservar les condicions laborals anteriors de la plantilla.
  • Cobrament del 100% del salari durant les baixes per intervencions quirúrgiques amb repòs (no ingrés hospitalari).
  • Ampliació de 14 a 17 dies de l’acumulació del permís de lactància.