Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes d’agost de 2017

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

·        PIMEC valora positivament que l’atur mantingui el seu ritme de reducció, amb tendències interanuals de dos dígits a Catalunya (-10,8%) i gairebé a Espanya (-8,5%). Si bé l’estacionalitat de l’activitat productiva de la nostra economia comporta creixements de l’atur en aquest mes, l’evolució global interanual de l’ocupació continua el seu ritme positiu.

·        L’entitat destaca el fet que aquesta millora continua de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat.

·        La patronal assenyala que aquesta reducció interanual en el nombre de persones desocupades coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres per sobre del 3% (3,8% a Catalunya i 3,4% a Espanya).

·        La patronal valora positivament el fet que les perspectives de creixement moderat de l’economia per aquest any es consoliden, fet que explica en gran mesura la reducció de la taxa d’atur i l’increment de l’afiliació i que això incidirà de forma positiva en la demanda interna.

·        Finalment, PIMEC creu que la millora de l’economia i dels ingressos tributaris justifica la reducció de la càrrega fiscal a les empreses, especialment a les pimes, principals creadores d’ocupació del país.

 

Afiliació total a la Seguretat Social

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d’afiliats

3.294.418

2.447.864

336.822

196.635

313.098

18.309.844

Variació interanual (%)

3,8%

3,6%

3,6%

4,1%

3,2%

3,4%

Variació interanual (nombre)

119.578

90.272

11.793

7.717

9.796

609.849

 

Nombre d'aturats

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

8.303

2.766

1.115

2.033

2.389

162.498

Indústria

48.558

38.310

3.862

1.784

4.602

308.405

Construcció

38.154

26.767

4.391

1.678

5.318

322.352

Serveis

277.373

213.132

22.927

11.670

29.644

2.292.133

Sense ocupació

24.997

18.748

2.160

1.179

2.910

296.936

Total

397.385

299.723

34.455

18.344

44.863

3.382.324

 

 

 

 

 

 

 

Variació interanual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-16,9%

-20,9%

-14,4%

-11,9%

-17,2%

-9,0%

Indústria

-15,1%

-15,1%

-12,1%

-14,0%

-17,4%

-11,6%

Construcció

-18,3%

-18,9%

-17,6%

-21,2%

-14,6%

-17,0%

Serveis

-8,8%

-9,0%

-7,7%

-9,3%

-7,7%

-6,9%

Sense ocupació

-9,2%

-7,6%

-14,6%

-11,8%

-13,3%

-7,1%

Total

-10,8%

-10,8%

-10,3%

-11,5%

-10,6%

-8,5%

 

 

 

 

 

 

 

Variació interanual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-1.686

-729

-187

-274

-496

-16.138

Indústria

-8.603

-6.813

-531

-291

-968

-40.492

Construcció

-8.539

-6.238

-939

-451

-911

-66.188

Serveis

-26.706

-21.094

-1.920

-1.202

-2.490

-169.789

Sense ocupació

-2.521

-1.546

-370

-157

-448

-22.565

Total

-48.055

-36.420

-3.947

-2.375

-5.313

-315.172

 

 

 

 

 

 

 

Variació intermensual (%)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-4,2%

-8,0%

-8,0%

5,9%

-5,5%

-4,2%

Indústria

2,2%

2,3%

3,3%

1,5%

1,0%

2,4%

Construcció

3,4%

2,8%

6,0%

1,0%

5,2%

2,5%

Serveis

3,6%

3,5%

4,2%

3,7%

3,9%

1,8%

Sense ocupació

-6,0%

-5,9%

-7,3%

-5,8%

-5,6%

-1,1%

Total

2,6%

2,5%

3,1%

2,8%

2,5%

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

Variació intermensual (nombre)

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Agricultura

-363

-240

-97

114

-140

-7.044

Indústria

1.067

875

122

26

44

7.277

Construcció

1.257

727

250

17

263

7.811

Serveis

9.703

7.262

921

419

1.101

41.559

Sense ocupació

-1.592

-1.178

-169

-73

-172

-3.203

Total

10.072

7.446

1.027

503

1.096

46.400