Valoració de PIMEC sobre l’IPC de setembre de 2017

Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:

·          PIMEC destaca que repunta el creixement dels preus, situant l’IPC en l’1,8% a Espanya i en el 2,1% a Catalunya. No obstant això, la inflació subjacent es manté en taxes moderades, de l’1,2%. Per aquest motiu, PIMEC manté la seva lectura positiva del conjunt de dades de la inflació, ja que continua la dinàmica de creixement econòmic elevat i sostingut (al voltant del 3%) combinat amb inflació moderada.

·          Per sectors, el transport, amb una taxa de creixement del 0,7% aquest mes i del 4,2% anual a Catalunya, és el que observa el ritme de creixement més elevat, fet que coincideix amb l’increment dels productes energètics en general i, dels carburants i combustibles, en particular. Contràriament, les comunicacions, amb un augment aquest mes del 0,1%, amb un increment del 0,7% anual, contribueix a la moderació general dels preus.

·          PIMEC destaca també que el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, una tradicional feblesa de l’economia espanyola que comporta una pèrdua de competitivitat respecte als països europeus, ha reduït el seu diferencial situant-se en tres dècimes. Aquest fet és especialment important atès que Espanya lidera el creixement econòmic europeu.