Convocatòria de l'Assemblea General Anual del Gremi d'Hostaleria de Sitges

En reunió de Junta Rectora del 7 de febrer , es va acordar convocar l’Assemblea General del Gremi d’Hostaleria de Sitges per al proper 11 de març de 2024

Assemblea General Anual del Gremi d’Hostaleria de Sitges,

i que va ser fixada en reunió de Junta Rectora del 7 de Febrer de 2023.

 Amb el següent ordre del dia

  1. Lectura i aprovació si escau de l´acta anterior.
  2. Presentació: Compte de Resultats i Balanç de l´exercici 2023 i pressupost 2024
  3. Informe del President i Accions de Junta
  4. Oficina Administrativa: Accions: 2023/2024
  5. Comentaris Generals

Des de les 16:45h registre d’assistents i cafè de benvinguda

És molt important la partició presencial en aquest acte anual del Gremi, per la qual cosa us demanem assistència i confirmació previa