El BOE publica la convocatòria d'ajudes dotada amb 96 milions d'euros perquè les destinacions turístiques despleguin plataformes

El termini d'execució dels projectes s'amplia fins al mes de juny de 2026.

Les comunitats autònomes uniprovincials podran sol·licitar ajudes fins a un import de 6 milions d'euros.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat avui la modificació de l'ordre de bases que regularà la concessió de 96 milions d'ajudes per part del Ministeri d'Indústria i Turisme, en règim de concurrència competitiva, perquè les entitats públiques locals despleguin plataformes intel·ligents que ajudin a la transformació digital del turisme.

La secretària d'Estat de Turisme, Rosana Sánchez, ha destacat que "aquestes ajudes vinculades a la plataforma intel·ligent de destins serviran per a ajudar a les destinacions turístiques al fet que facin el seu propi projecte de digitalització del destí, la qual cosa suposa no sols la gestió de fluxos i poder oferir millor experiència, sinó també millorar la gestió del territori i les ciutats en les quals succeeix el fenomen turístic que tanta prosperitat porta al nostre país".

L'ordre de bases inclou entre les seves novetats la possibilitat que les comunitats autònomes uniprovincials puguin sol·licitar ajudes per al desenvolupament de plataformes; així com l'ampliació del termini d'execució dels projectes fins a juny de 2026.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

L'objectiu és que aquestes plataformes i solucions digitals permetin a tots els agents relacionar-se amb el turista de manera digital i intel·ligent i millorar la gestió del destí, atenent també la necessitat de millorar la relació entre turistes i residents.

Es podran acollir a aquesta línia d'ajudes, que les entitats públiques locals que siguin membres titulars de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents o aquelles que hagin presentat la seva sol·licitud d'adhesió.

Dels 96 milions de les ajudes, es destinaran 33 milions d'euros a diputacions, capítols i consells insulars, 57 milions d'euros a la resta d'entitats locals i 6 per a les comunitats autònomes uniprovincials. El pressupost màxim finançable per projecte serà de 6 milions d'euros.

Aquesta línia d'ajudes del Ministeri d'Indústria i Turisme està recollida en el Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, en concret en el marc del projecte Pla de Transformació Digital de Destinacions Turístiques, l'objectiu de les quals és implementar actuacions d'impuls a la digitalització de les destinacions turístiques i de les empreses turístiques.