La consellera Jordà concreta una inversió de gairebé 117 M€ per a l'Estratègia Delta

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat els darrers avanços que s’estan fent en el marc de l’Estratègia

Part d’aquests diners, 36,7 milions, es destinaran a millorar la gestió de l’aigua dolça i l’aportació a les badies i les basses

La consellera Jordà durant la seva intervenció

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha presentat aquest divendres el Pla d’inversions de l’Estratègia Delta, que ascendeix a 116,7 milions d’euros fins al 2032. La consellera ho ha explicat en el decurs d’una reunió avui a Tortosa amb els principals agents del territori. “L’Estratègia Delta és el paraigua sota el qual el Govern de la Generalitat aplega totes les accions previstes al delta de l’Ebre per donar resposta a la necessitat d’adaptació i mitigació d’aquesta zona davant dels efectes de la crisi ambiental mitjançant accions per revertir la subsidència, la regressió i la pèrdua d’hàbitats”, ha dit la consellera.

La consellera ha explicat que, a la inversió projectada inicialment, ara s’hi han afegit 36,7 milions d’euros per a la gestió integral de l’aigua dolça del delta, que s’afegirà a les accions projectades en el marc de l’Estratègia Delta relacionades amb la gestió dels sediments, l’estabilització del frontal deltaic i la protecció de la part interior del delta.

“Els anys més recents s’ha observat una reducció en l’aportació d’aigua dolça i l’augment de l’entrada d’aigua de mar a les basses, incrementant el grau de salinització i provocant canvis ambientals en la vegetació, la flora i la fauna”, ha declarat Jordà. La consellera ha explicat que “aquest paquet de mesures inclou accions per a la millora ambiental de basses i badies mitjançant l’aportació d’aigua dolça, així com millores en les infraestructures i en la sostenibilitat energètica de la gestió de l’aigua”.

Jordà ha detallat que els treballs permetran ubicar noves bombes per alimentar les llacunes amb aigua dolça en volums suficients per assolir el seu equilibri ambiental. També es faran millores l’eliminació i gestió dels residus vegetals que s’arrosseguen a través dels desaigües. Així mateix, es millorarà la infraestructura hidràulica per disposar de la capacitat suficient per incrementar els volums d’aigua dolça que puguin rebre les llacunes i badies i s’optimitzarà la gestió i eficiència del sistema hidràulic.

Entre aquest conjunt d’accions, Jordà també ha destacat la necessitat d’obtenir la màxima sostenibilitat energètica de la gestió de l’aigua dolça, especialment pel que fa al bombament de l’aigua dels desaigües cap a la mar. Així. es proposa assolir el màxim autoconsum amb energies renovables, mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el nombre més alt possible d’estacions de bombament. També es plantegen provar sistemes de generació elèctrica en baix desnivell i desenvolupar una prova pilot per determinar la rendibilitat de petits aerogeneradors per a l’autoconsum.

“Tot plegat persegueix garantir la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes deltaics, la millora ambiental i productiva de basses i badies per incrementar les capacitats de pesca, aqüicultura i caça i promoure la sostenibilitat energètica de la gestió de l’aigua dolça”, ha afirmat la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

D’altra banda, la consellera ha recordat que en el marc de l’Estratègia Delta “recentmenthem iniciat les obres del Pla de reforç de les guardes de protecció de les basses del delta de l’Ebre, amb una inversió de 2,6 milions, i també s’ha finalitzat el mostreig de sorres a la costa deltaica per realitzar l’estudi de sorres per reforçar el Fangar, la Marquesa, l’illa de Buda i el Trabucador, i que preveu mobilitzar 11 milions de metres cúbics de sorra, seguint el model holandès de solucions basades en la natura, que precisament es va donar a conèixer en una jornada tècnica la setmana passada”. A aquestes i altres accions relacionades amb l’estabilització del frontal del delta i la consolidació de les guardes interiors i de les badies de les llacunes, s’hi destinarà una inversió global d’uns 80 milions d’euros.

Jordà ha refermat que “el delta de l’Ebre és una prioritat per a aquest Govern i l’Estratègia Delta és un full de ruta sòlid i consensuat amb actuacions calendaritzades a curt, mitjà i llarg termini”. “Estic convençuda que l’Estratègia Delta és l’adequada per frenar la regressió i conservarel delta”, ha afirmat la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.