Què has de tenir en compte aquest any sobre el cessament d'activitat dels autònoms i autònomes?

La Llei General de la Seguretat Social regula el cessament de les persones autònomes, un sistema de protecció equiparable al que tenen els treballadors per compte d’altri.

El cessament d’activitat empara aquelles persones autònomes que hagin d’aturar la seva activitat de manera involuntària o per un motiu de força major. Així mateix, cal destacar que si es tracta d’un cessament temporal, ha d’incloure totes les activitats que es van generar en l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Requisits

 • Estar inscrit al RETA
 • Tenir cobert un període mínim cotitzat
 • Certificar la disponibilitat per incorporar-se al mercat laboral
 • No tenir l’edat de jubilació, excepte quan s’hagi arribat al període de cotització necessari
 • Estar al dia del pagament de quotes a la Seguretat Social
 • Complir amb els processos i la regulació laborals en cas de comptar amb treballadors i treballadores

Prestacions

 • Prestació per cessament total o temporal de l’activitat
 • Pagament de la quota per la cotització a la Seguretat Social
 • Abonament de la cotització a la Seguretat Social per les seves contingències

Durada i quantia

La prestació està vinculada amb el període de cotització dels darrers 48 mesos. Com a mínim, s’han de cotitzar 12 mesos i, a partir d’aquest període de temps, la prestació va augmentant segons els diferents trams establerts:

 • 12-17 mesos: 4 mesos de prestació
 • 18-13 mesos: 6 mesos de prestació
 • 24-29 mesos:  8 mesos de prestació
 • 30-35 mesos: 10 mesos de prestació
 • 42-46 mesos: cobrament de l’atur de les persones autònomes durant 1 any
 • De 43 a 47 mesos: 16 mesos de prestació
 • Mínim de 48 mesos: 2 anys

Sobre la quantia, s’aplica el 70% de la base reguladora amb la mitjana de les bases cotitzades el darrer any, amb un màxim del 175% de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (Iprem), excepte si es té un fill a càrrec, amb un 200%, o més d’un fill, amb un 225%, i un mínim del 107% o del 80% de l’Iprem, depenent de si es tenen fills o no.