El Govern farà una consulta pública sobre l'elaboració d'un projecte de decret d'ordenació de l'FP

Aquesta consulta servirà per conèixer l'opinió i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en aquest àmbit d'ensenyament.
El Govern ha informat que durà a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret d’ordenació del sistema de la formació professional. L’objectiu del Departament és obtenir informació per conèixer el parer i les propostes de la comunitat educativa i dels diferents sectors implicats en l’àmbit de la formació professional. Amb aquest decret, per tant, es vol disposar de l’ordenació acadèmica adequada a les necessitats actuals.
 
Pel que fa a les línies d’actuació que el decret estructurarà i impulsarà són les següents:
• Desplegar l’ordenació acadèmica de caràcter general de l’FP del sistema educatiu adaptada al nou marc legal.
• Aprofundir en els aspectes d’autogovern dins del marge de la competència compartida que correspon a la Generalitat.
• Desplegar una ordenació acadèmica incidint especialment en els efectes derivats de la integració de la formació professional.
• Incrementar el nombre d’alumnes que cursa i supera la formació professional.
 
Actualment, l’ordenació acadèmica d’aquests ensenyaments es troba regulada al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.
 
PIMEC, com a membre de la Comissió Rectora de l'FP de Catalunya, participarà en aquest desplegament.