Actes i jornades organitzats pels grups Leader per al mes de setembre

Els grups Leader organitzen i participen aquest mes diferents actes, jornades, visites, i reunions per a divulgar i donar a conèixer els projectes que desenvolupen en el marc de les seves estratègies de desenvolupament territorial

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 11 Grups d'Acció Local per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya.

I aquest és el conjunt de les properes actuacions més destacades previstes per a aquest mes de setembre organitzades o en què participen els esmentats Grups:

  1. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

Durant aquest mes de setembre, des d’ARCA es participarà en diverses jornades, actes, visites, i sessions de formació, entre les quals destaquen algunes com ara:

La participació d’ARCA en la jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament titulada ‘Infraestructures compartides per productors agroalimentaris”, que tindrà lloc el dia 12 de setembre a Balaguer; una trobada que vol servir per a donar a conèixer els obradors compartits, el seu funcionament, i l’encaix amb les necessitats del sector agroalimentari del territori.

ARCA també serà present al “SIMPOSI íNDEXS DESENVOLUPAMENT RURAL, del dia 22 de setembre, a Madrid; i al ‘Fòrum d’alt nivell sobre política rural: shaping the future of rural areas”, que tindrà lloc del 27 al 29 de setembre, a Sigüenza.

ARCA també participarà en les reunions de Junta Directiva i de l’Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR), que tindran lloc el dia 26 de setembre a Madrid.

I finalment, durant aquest mes de setembre ARCA ha organitzat, en col·laboració amb l’Escola Agrària de Tàrrega, una jornada formativa dirigida als Grups d'Acció Local. La sessió, 'Eines innovadores de suport a la petita pagesia' tindrà lloc a Tàrrega, el dia 27 de setembre, i vol ser un espai de trobada per donar a conèixer i transferir els coneixements i les actuacions assolides per ARCA gràcies als projectes Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 'BCN Smart Rural'; PECT 'Pobles Vius i Actius' i PECT 'AgroBioFood Ponent'; així com d’altres iniciatives treballades pels Grups d’Acció Local i ARCA durant el darrer període de programació Leader (2014-2022).