Vilanova i la Copa Amèrica: L'economia Blava, horitzó de futur

Vilanova i la Geltrú iniciarà un procés de treball amb els potencials actors implicats en iniciatives i activitats que conformen l'Economia Blava. La celebració de la regata preliminar de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú ha fet visible el potencial de la ciutat per generar activitat i ocupació en el marc de l'anomenada economia blava. Sota aquest concepte s'apleguen les activitats socials, econòmiques, ambientals, d'innovació i de coneixement vinculades al mar i que també vetllen perquè siguin sostenibles. Sota el lema principal articulat amb motiu de la regata de la Copa Amèrica, El batec del Mar, trobem el conjunt d'actors que conformen la base sobre la qual se sustenta l'economia blava.

L'organització de la regata ha comportat la coordinació de bona part dels agents locals que conformen el conjunt dels actors sobre els quals bascula el potencial d'acció de les iniciatives vinculades a l'economia Blava. Anna Ribera, regidora de Projecció de Ciutat; Promoció Econòmica i Capitalitat; Empresa i Economia Social ha explicat que “És el moment per aprofitar l'empenta que ha suposat l'organització de la regata. Aquest esforç que ens ha fet treballar plegats i coordinar-nos és la base sobre la qual hem de bastir el futur. La col·laboració amb tots els agents amb els quals ara hem treballat junts ens permetrà ara seguir i fer propostes, actuar com a plataforma amb interessos comuns i amb un major potencials i expectatives per la proposta d'iniciatives que tinguin impacte i capacitat de transformació econòmica, bé sigui amb la creació de més o nova ocupació, o bé sigui amb la consolidació de les empreses i amb l'atracció de noves”. La regidora d'empresa ja ha mantingut al llarg d'aquest estiu contactes amb bona part del teixit empresarial local, com per exemple amb el sector primari i industrial de la ciutat, específicament amb el de la construcció Naval amb empreses emergents com Sym Naval, i també amb el sector hoteler per conèixer expectatatives i necessitats a mitjà i llarg termini.

Vilanova i la Geltrú, en tant que vila marinera, reuneix tots els ingredients necessaris per al desenvolupament d'estratègies vinculades a aquest concepte d'economia blava. La ciutat disposa de port i activitat econòmica vinculada al sector primari, és a dir, flota pesquera operativa i activitat econòmica sostinguda vinculada a la pesca. La ciutat compta amb activitats vinculades al sector turístic, amb establiments d'hoteleria i restauració, amb activitats esportives i d'oci vinculades a la vela i els esports nàutics i amb l'estació nàutica. El sector industrial també és present amb empreses de construcció naval i manteniment de naus com és el cas de Pendennis o les drassanes de Sym Naval, sense oblidar l'activitat del port comercial de la ciutat.

Els diferents sectors productius compten amb la vertebració del teixit emprenedor des de la Federació d'Empresaris Gran Penedès. A tots aquests actius s'hi afegeixen els vincles amb la recerca i la innovació que es mantenen amb la universitat i amb iniciatives específicament relacionades amb el mar com el LAB, Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la UPC o l'agencia Local d'Innovació Neapolis. Finalment, completa el conjunt, la població resident del barri de Mar, un sector de la ciutat consolidat i articulat també amb un teixit associatiu i veïnal viu i proactiu.

La ciutat ha de ser capaç de catalitzar tots aquests interessos vinculats a les infraestructures marítimes. Es troba ben posicionada per mirar de desenvolupar, de forma coordinada, aquests diferents actius. L'economia blava busca reactivar aquests vincles en els aspectes socials i econòmics a redós de l'activitat portuària i afegeix la recerca i la innovació com els detonants per a l'emergència i origen de nova activitat i ocupació.