Josep Ginesta: "No som al 2016; el salari mínim de referència a Catalunya ha de ser orientat a la productivitat i progressiu per no afectar la competitivitat i els llocs de treball”

El secretari general de PIMEC alerta que aquest salari mínim de referència també “s'ha d'acompanyar de partides pressupostàries per l'impacte que té a les polítiques públiques” i d’altres vinculades a la millora del mercat de treball, la reducció de l’atur, la millora de la qualificació professional o el suport a la innovació en l’àmbit empresarial

Defensa que sigui concertat i remarca la necessitat d’avançar en un Pacte Nacional per la Productivitat, perquè “s’ha millorat la qualitat objectiva del mercat de treball, però no la productivitat”, i indexat a cistelles d’indicadors que ens permetin millorar la competitivitat

 

Barcelona, 14 de setembre del 2023. “No som al 2016 i el mercat de treball té uns indicadors diferents; un salari mínim de referència a Catalunya requereix necessàriament la millora de la productivitat i ha de ser moderat i progressiu per no afectar la competitivitat o la pèrdua de llocs de treball”. Així ho ha dit el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, als grups parlamentaris durant la seva compareixença en la comissió d'Empresa i Treball del Parlament de Catalunya per a informar sobre el salari mínim de referència català, tot destacant també que “ha de ser necessàriament concertat amb els agents socials”, en el marc del Consell del Diàleg Social amb informes d’experts i anàlisi prèvia i de seguiment dels impactes que pugui tenir.

A més, ha explicat que, “mentre el 2016 a Espanya estàvem a un Índex de Kaitz del 41% -quocient entre salari mínim legal i salari mitjà-, el 2022 es va situar al 60,3%”. Per això, ha proposat diferents mesures, com que el salari mínim “es determini a partir de la mitjana salarial, no del salari mitjà”, que també és un indicador admès per la Unió Europea a l'hora d’establir les retribucions mínimes per països.

D’altra banda, ha insistit que “cal trobar solucions urgents perquè la millora del poder adquisitiu de les persones és necessària, però també ho és l’equilibri dels costos laborals”. “En un context d’increment del salari mínim del 67% entre el 2015 i 2023, qualsevol increment pot tenir efectes no desitjats, més quan els indicadors de productivitat lluny de millorar han empitjorat”, ha afegit.

En aquest sentit, ha detallat les propostes de la patronal per millorar la productivitat, amb incentius a les empreses per fer-ho possible, que sigui indexat a indicadors de millora de la competitivitat, d’import moderat -atesos els increments que ja ha tingut el salari mínim interprofessional-, progressiu per evitar l’impacte en la pèrdua de llocs de treball, a partir de la mediana salarial d’acord amb les recomanacions de la UE.

Finalment, ha destacat que requereix l’acompanyament d’altres polítiques públiques per fer del treball la millor política social -polítiques actives d’ocupació i altres-, però sobretot ha posat èmfasi en que tingui també dotació pressupostària per l’impacte que té en les polítiques i la contractació pública i, per tant, amb corresponsabilitat de les administracions. “Ha de ser necessàriament concertat en el marc del Consell de Diàleg Social, amb informes d’experts, fruit de la negociació i l’acord imprescindible dels agents socials, i amb el seguiment dels efectes sobre el mercat de treball”, ha conclòs.