Aerotèrmia i Plaques Solars

En un grup d’empreses tan divers como el que forma l’hostaleria, l’origen del consum d’energia pot ser molt diferent: es necessita energia per il·luminar, per cuinar, per aconseguir la temperatura ideal, per escalfar l’aigua sanitària, entre d’altres.

Independentment de l’origen, la realitat és que bars, cafeteries, restaurants, hotels i cases rurals, entre d’altres, requereixen d’un continu i elevat consum d’energia i això es tradueix en una gran reducció del benefici en el balanç del negoci. Per aquest motu, la despesa energètica és una de les majors preocupacions de qualsevol persona empresària del sector, i reduir-la és un dels seus principals reptes.

Existeixen diferents tipus de mesures per aconseguir estalviar en energia, des d’un canvi d’hàbits que no requereix inversions econòmiques, fins a la implementació de projectes d’energies renovables.Aerotèrmia, la solució més eficient per climatitzar el teu negoci 

                                                   

L’aerotèrmia està entrant amb força en el mercat de les energies renovables per la seva alta eficiència. Es tracta d'una font d'energia neta i renovable que està fomentant la substitució de les calderes de gas a tot el món, pel seu potencial per estalviar en electricitat.

El mecanisme consisteix en extraure energia de l’aire exterior i transferir-la als diferents espais de l’establiment. Aquesta climatització pot arribar a l’interior a través de radiadors, fancoils o terra radiant. A més, el mateix sistema pot alimentar el circuit d’aigua calenta sanitària del negoci.

Cada quilovat d'electricitat que utlitza l’aerotèrmia es converteix en 5 quilovats per escalfar o refredar un espai, el que posiciona aquesta tecnologia com el sistema més eficient i una de les millors inversions a fer, doncs produeix fins a 5 vegades més energia de la que necessita per funcionar.

Aerotèrmia i plaques solars, la combinació que més estalvia

El potencial d’estalvi en el negoci es multiplica si l’aerotèrmia es combina amb una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. A través de les plaques solars es fa servir l'energia del sol per alimentar l'aerotèrmia i la força de l'aire per climatitzar el negoci els 365 dies de l'any.

Les plaques solars generen energia que s'utilitza directament per alimentar la bomba de calor aerotèrmica, cosa que redueix la quantitat d'energia elèctrica necessària de la xarxa elèctrica convencional. Això permet aprofitar l'energia renovable i reduir el consum d'electricitat procedent de fonts no renovables, fet que implica un estalvi econòmic i un estalvi d'emissions.

Ajudes per projectes d’eficiència energètca a empreses turístiques

Per impulsar les millores energètiques en els negocis dedicats al turisme, des de la Generalitat de Catalunya s’ofereix finançament a empreses d'allotjaments turístics amb projectes que permetin adoptar mesures per reduir el consum d'energia, introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l'ús d'energies renovables a les instal·lacions. 

 

 

Informació facilitada per SOLARPROFIT, col.laborador de BBVA