El Govern crearà una Xarxa Lila de país per prevenir les violències masclistes integrada per comerços, mercats, transports, espais veïnals, culturals i esportius

El Departament d’Igualtat i Feminismes presenta el Primer Pla nacional de prevenció de les violències masclistes, 222 accions i un pressupost de 43 milions d’euros.

S’impulsaran punts liles arreu del territori, es crearà un botó lila als transports públics i s’estendrà el sistema de parades a demanda dels autobusos, es crearà una xarxa de referents de prevenció arreu del territori i s’acompanyarà les famílies en prevenció de les violències digitals.

El Pla s’acompanya del Llibre Blanc de la Prevenció que fixa els estàndards de qualitat perquè tot el país avanci al mateix pas en aquesta lluita.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha presentat aquest dilluns el primer Pla nacional de prevenció de les violències masclistes, una estratègia de país que suposa un punt d’inflexió en la manera d’abordar aquestes violències i perimplicar tota la societat. Es tracta d’un pla sense precedents que compta amb una inversió total de 43 milions d’euros i es concreta en 222 accions que permetran arribar a tots els col·lectius de la societat i generar canvis en tots els espais: els espais culturals, el món de l’esport, els centres de treball, el transport públic, els centres educatius i l’àmbit digital, entre d’altres.

Roda de premsa de presentació del Pla nacional de prevenció.

 

El Pla s’ha elaborat amb tots els departaments del Govern, especialment amb aquells més implicats en l’abordatge de les violències masclistes, i s'ha fet una diagnosi compartida amb les entitats feministes i amb professionals dels serveis especialitzats de la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes per copsar la realitat de tot el país i assegurar l’equitat territorial. Part important de les arrels de les violències masclistes coincideixen amb les arrels de la LGBTI-fòbia de manera que aquest Pla també té la capacitat de tenir un efecte transformador en aquesta forma de discriminació i violència per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha arrencat la seva intervenció explicant que “per erradicar les violències masclistes cal atacar les seves arrels, ens hem de responsabilitzar totes i especialment tots d’obrir els ulls per saber com actuar i per prendre partit davant qualsevol forma de violència masclista”. Verge ha dit amb contundència que “toca passar a l’acció” i que “això implica una aposta ferma per la prevenció com la que presentem avui”. La consellera ha explicat que fruit de la diagnosi que s’ha fet per elaborar el pla s’ha constatat que en matèria de prevenció hi havia moltes iniciatives, però molt fragmentades, de caràcter puntual, poc dotades de recursos i sense una estratègia de país. Per això “s'havien d’ordenar les actuacions preventives que fan tant els poders públics com la societat civil i el sector privat per anar a la una, i se n’havien d’impulsar de noves i a tot arreu, perquè arribin a tots els col·lectius. Aquesta és la responsabilitat d’un Govern feminista”, ha afirmat.

Una Xarxa Lila de país perquè la prevenció arribi a tot arreu

Una de les novetats principals del pla és la incorporació de la prevenció comunitària per assegurar una resposta de tota la societat davant les violències masclistes. El pla preveu la creació d’una Xarxa Lila de país que estarà integrada per comerços, mercats, centres comercials, transports públics, espais i entitats veïnals, centres culturals, ateneus i espais esportius, entre d’altres. Es realitzarà una extensa campanya de formacions per a totes les persones que treballen en aquests espais perquè tothom sàpiga com actuar, com atendre una dona que pateix violència, a qui dirigir-se i quins passos seguir quan es detecta una situació de violència masclista, amb especial èmfasi en la difusió del telèfon d’atenció a les violències masclistes, el 900 900 120.

També s'activaran punts liles als grans esdeveniments esportius i culturals, com el saló del videojoc SAGA, que se celebrarà pròximament. A més, es crearan figures referents en prevenció de les violències masclistes en diferents àmbits. En són exemples la figura de coordinació d’intimitat en l’àmbit audiovisual i de les arts escèniques, que ha de garantir que no es produeixi cap situació de violència, especialment en les escenes relacionades amb la sexualitat i la intimitat; els delegats i les delegades de protecció en l’esport que vetllaran per la prevenció i detecció precoç de qualsevol situació de violència en els espais esportius o les persones referents de prevenció que tindran tots els casals cívics i comunitaris. La directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich Solé, ha assegurat que “acabar amb les violències masclistes requereix la implicació d’absolutament tothom” i ha volgut deixar clar que “les violències masclistes no són una xacra ni un virus que ens ataca des de fora, formen part de la nostra societat, de la nostra cultura i de la nostra quotidianitat”. Per això, ha afegit “el Pla de prevenció ve per quedar-se, aquest és el primer i suposa un punt d’inflexió en la manera d’afrontar com a Govern i com a país aquesta carrera de fons per erradicar les violències masclistes”. 

La mobilitat, els transports i l’urbanisme també són espais clau per a la prevenció de les violències masclistes i, en aquest sentit, el Pla preveu la creació d’un botó lila que connectarà directament les aplicacions mòbils dels operadors de transport públic amb el telèfon 900 900 120. Així mateix, s’impulsarà el sistema de parades a demanda en les rutes dels autobusos que transiten per espais poc concorreguts, i es crearà una bústia virtual anònima de denúncies de violències sexuals que es pateixin o es detectin al transport públic. A més, es duran a terme marxes exploratòries per pobles i ciutats, per tal que les dones participin en la millora de l’enllumenat o en la percepció de seguretat dels espais i que els ens locals tinguin més capacitat d’incloure la perspectiva de gènere en les seves actuacions d’urbanisme.

El Pla posa en marxa igualment un conjunt d’actuacions dirigides als homes per trencar amb el masclisme i preveu la creació d’eines per a professionals que treballin en aquest àmbit, un programa formatiu i l’establiment de serveis per acompanyar aquesta transformació.