Aromes de fum: avaluació del risc per a la salut

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha avaluat la seguretat de vuit aromes de fum presents al mercat de la Unió Europea (UE) l'autorització dels quals s'havia de renovar, de conformitat amb la legislació aplicable.

L'EFSA ja va avaluar la seguretat d'aquestes aromes anteriorment, entre el 2009 i el 2012, per sustentar la decisió de la Comissió Europea i els Estats membres de la UE sobre si autoritzar-ne o no l'ús. En aquell moment, l’EFSA va identificar problemes de seguretat per a la majoria dels productes a causa del seu marge de seguretat insuficient en els nivells d'ús proposats. Això va portar a la Comissió Europea i els Estats membres de la UE a permetre un ús més limitat als aliments.

La novetat en aquestes noves avaluacions és que s'ha utilitzat una metodologia actualitzada, descrita a un document d'orientació científica de l'EFSA del 2021, que no estava disponible al moment de la primera avaluació. Aquesta nova metodologia recomana que, si es confirma que un sol component d'una barreja complexa (com les aromes de fum) és genotòxic, tota la barreja s'ha de considerar genotòxica.

Les recents avaluacions realitzades per l'EFSA porten a la conclusió que sis de les aromes de fum que es van avaluar contenen substàncies genotòxiques i, per tant, plantegen problemes de seguretat. Així mateix, no es van poder descartar problemes de seguretat en les altres dues aromes a causa de la manca de dades.

En general, hi pot haver un risc elevat d'efectes perjudicials quan es consumeixen substàncies genotòxiques, però la probabilitat que es produeixin aquests efectes depèn de diversos factors, com la genètica i els hàbits dietètics d'una persona.

L'EFSA no ha investigat la possibilitat que aquests efectes perjudicials es produeixin com a conseqüència del consum d'aliments aromatitzats amb aromes de fum. Tot i això, cal assenyalar que l'EFSA adopta un enfocament conservador en les seves avaluacions, la qual cosa significa que es tenen en compte les hipòtesis més desfavorables per estimar els perills i els riscos.

La Comissió Europea i els Estats membres de la UE tindran en compte les avaluacions de risc de l'EFSA per decidir les opcions més adequades de gestió del risc per a les aromes de fum que es troben actualment al mercat.

Les aromes de fum són una alternativa al fumat tradicional, una pràctica que es fa servir des de fa temps per conservar determinats aliments, com el peix, la carn i els productes lactis. El procés de fumat també en modifica el sabor.

Aromes de fum