CODI ETIC I PLA DE PREVENCIO PENAL DE LA FIHRT

Codi Ètic i de Conducta de la FIHRT

Els Gremis i Associacions membres de la FIHRT han acordat per unanimitat, establir els valors i pautes que han de guiar el comportament dels qui formen part de la FIHRT, així com ajudar a consolidar una conducta empresarial i personal acceptada i respectada per tots els càrrecs directius, Gremis afiliats i empleats d’aquest i d’aquests, en la seva relació amb la FIHRT.

Aquest Codi afecta al conjunt de l'activitat dla FIHRT, la conducta del qual i actuacions, en general, han de basar-se en el respecte de valors fonamentals com l'honestedat, la integritat, la transparència i la seguretat. És un element clau de la política de gestió amb la finalitat de garantir que totes les seves activitats es desenvolupen amb la màxima integritat.

La FIHRT garantirà els drets a l'honor, la intimitat personal i la pròpia imatge de les persones.

La FIHRT promourà l'adhesió i compliment dels principis inclosos en aquest Codi a totes les organitzacions empresarials o entitats en les quals directa o indirectament ostenti alguna representació.

Els requeriments d'aquest Codi han de prevaldre excepte en casos en els quals les normes definides en el mateix, entrin en conflicte amb una llei específica.

La FIHRT ha establert un procediment que assegurarà l’anonimat, la confidencialitat en totes les seves fases i la no represalia, per tal de denunciar totes aquelles vulneracions al compliment del Codi Ètic a través del canal d’ajuda confidencial disponible a través d’un correu electrònic.

Descarregueu-vos el Codi Etic i de Conducta Descarregar codi ètic complert

Comuniqueu incidències al Codi Ètic de la FIHRT a codietic@fihr.cat .

 

 

El Pla de Prevenció Penal a les empreses d’hostaleria, turisme i restauració

La Circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estat, que va veure la llum el passat dia 22 de gener de 2016, interpreta com hauran d’aplicar-se els plans de prevenció penal quan una empresa tingui un problema penal.


Recordem que la reforma penal que entrà en vigor l’1 de juliol del passat 2015 va convertir les empreses en ens capaços de ser jutjats i condemnats, alhora que introduïa en el nostre ordenament jurídic la figura dels plans de prevenció penal o programes de Compliance. Són aquells models de prevenció de riscos penals que eximeixen de responsabilitat a les persones jurídiques que el tinguin fet quan es vegin immerses en un procediment penal.


Es tracta de la responsabilitat penal de les empreses per delictes comesos per administradors, directius o representants o, si escau, per delictes comesos per empleats o dependents si sobre aquests no s’ha fet el degut control de vigilància. En els dos casos es podria decretar la responsabilitat penal de la persona jurídica i, per això, portar-la a judici i jutjar-la encara que l’administrador o persona física no fos present al judici.


A la persona jurídica se li podrien imposar tant penes de multa de gran quantia, o altres com ara la seva dissolució, la suspensió de les activitats, el tancament de locals, la prohibició d’activitats, inhabilitacions per obtenir algunes subvencions o contractes amb l’administració pública, i la intervenció judicial


Aquesta responsabilitat únicament s’aplica per a determinats delictes especificats al codi penal.


Davant de tot això, el legislador introdueix la figura del “compliance penal” com a causa d’exempció de la responsabilitat penal. És a dir, la persona jurídica estarà exempta de responsabilitat si l’òrgan d’administració ha adoptat amb eficàcia un model d’organització i gestió per a la prevenció de delictes o per reduir de forma significativa el risc de cometre un delicte.


En aquest model de prevenció caldrà identificar les activitats de l’empresa en les quals es pot cometre els delictes descrits, alhora que hauran d’introduir-se procediments que descriguin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, models de gestió dels recursos financers adequats per a la implantació del model de prevenció. També hauran d’introduir-se canals de denúncia, sistemes de sancions, formació del personali la revisió periòdica del model.


Tots aquests requisits que s’exposen aquí, de forma molt resumida, la circular de la Fiscalia 1/2016 els interpreta i exposa el seu criteri per al cas que una persona jurídica es vegi immersa en un procediment penal i vulgui fer valer el seu model de Compliance.


Des del la FIHRT volem conscienciar els nostres Gremis, l’empresari i la persona jurídica, l’hostaler, l’empresa turistica i el restaurador, de la importància d’un codi ètic de conducta que tingui valor dins de l’empresa, i que pugui provar efectivament que es promou una cultura ètica empresarial.


Aquesta circular destaca reiteradament que el model de prevenció ha de ser eficaç. No valen tots els models sinó que hauran de constar per escrit, i caldrà provar-ne la veritable implantació. Complir, al cap i a la fi, amb tots els requisits exigits a l’article 31 bis del codi penal.


En definitiva, la nova circular de la Fiscalia General de l’Estat destaca i reclama el compromís inequívoc de la direcció de les persones jurídiques en aquest nou àmbit que suposen els programes de Compliance, i per això estableix una sèrie de criteris de valoració per tenir en compte l’eficàcia del model d’organització.


Entre aquests requisits, la circular destaca l’adopció immediata de mesures disciplinàries contra els autors del delicte o la immediata revisió del model una vegada descobert el delicte. Es valorarà així mateix la solidesa de la resposta davant de vulneracions preferents i l’existència d’anteriors procediments penals contra l’empresa, els seus empleats, directius o administradors. Segons quin sigui el delicte es valorarà l’existència de sancions administratives prèvies. I, com és obvi, la Fiscalia valorarà la restitució, la reparació del dany i la col·laboració activa amb la investigació.

Per acabar, s’hauria de destacar que la circular de la Fiscalia General de l’Estat valorarà la conducta delictiva portada a terme, tenint en compte la gravetat del delicte, el nombre de treballadors implicats i la freqüència o durada de l’activitat delictiva.

La Federació i els Gremis que en formen part, han estat una de les primeres Entitats del País en aprovar un Codi Ètic de conducte, i un Pla de Prevenció Penal, designant l’Advocat col.legiat a l'ICAB, EDUARD RAFALES, com a Compliance Officer. La tasca ha estat duta a terme cin col.laboració amb PIMEC I REBES & FERRER Advocats. Agraïr el suport i treball realitzat per totes les parts implicades, Gremis, Associacions, Entitats i Professionals.

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.