Transparència

Transparència FIHRT (abans FIHR)

INSCRIPCIÓ

La FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIO i TURISME, FIHRT, va veure la llum com a Federació d’Associacions d’empresaris d’Hostaleria i Restauració de la provincia de Barcelona, el 27 de febrer 1992, sota la denominació de GREMI INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (GIHR), com a resposta a les necessitats dels Gremis d’hostaleria de les comarques de la provincia de Barcelona.

La FIHRT pren el seu actual nom, com a conseqüència de l’acord près per unanimitat dels seus membres, l’Estiu de 2001, adeqüant d’aquesta manera la real situació participativa de l’entitat associativa, que més que un Gremi, suposava la unió d’aleshores, dotze Gremis.

La FIHRT es troba configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses i professionals, autonoms i empresaris, que així ho desitgin.

Concretament, inclourà aquelles Empreses que dediquin la seva activitat a Hotels, Hostals, Pensions, Cases d' Hostes, Residències, Restaurants, Cases de Menjars, Cafès, Bars, Cafeteries, Campaments Turístics (Càmpings), Discoteques, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, operadors turístics i activitats d’agències de promoció turística i d’agències de viatges, serveis de reserves i en general qualsevol establiment que la activitat estigui inclosa en el grup 671, 672, 673, 674, 675, 676, 681, 682, 683, 684, 687, 791, 931, 932 i i 969.1 de les vigents tarifes de l’actual Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, consta inscrita al Registre de l’Oficina Pública de Dipòsit d’estatuts i organitzacions sindicals i empresarials de l’àmbit de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Secció de Registres Laborals, Exp. Núm. 920801793/08/2/2.

NORMATIVA APLICABLE

Constituïda a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, la Llei 19/1977, d’1 d’abril, d’associació sindical i del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions i consta inscrita a l’Oficina Publica de Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Empresarials i Sindicats de treballadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. La citada Associació es subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre III del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i està dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.


SUBVENCIONS

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, ha rebut les següents subvencions en ordre a desemvolupar el seu PROJECTE D’INNOVACIÓ TECNOLOGICA I ACTUACIONS DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DELS GREMIS I ELS SEUS ASSOIATS

Generalitat de Catalunya

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

 

A.Subvencions


Exercici 2015 –  5.354,02€ - Import atorgat a través del procediment de subvencions publiques, i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Desenvolupament web              
  • Newsletter i xarxes
  • Hosting i domini:                                           
  • Costos de gestió

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte

---------------------------------------------

Exercici 2016 – 6.615,00€ - Import atorgat a través del procediment de subvencions publiques., i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Línia d'actuació 1

-Desenvolupament intranet
-Creació agenda d'activitats
-Manteniment Newsleter
-Hosting

  • Línia d'actuació 2

-Codi Ètic
-Restauració sense gluten
-Taller de gestió de la reputació on line
-Campanya assessorament personalitzat

  • Costos de gestió

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte.

---------------------------------------------

Exercici 2017 – 16,893,50€ - Import sol.licitat a través del procediment de subvencions publiques., i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

  • Línia d'actuació 1                  

-Desenvolupament intranet
-Creació Recull Convenis                         
-Creació Col·lectius de Cuina                 
-Manteniment Newsleter                       
-Hosting, Domini i gestió Intranet       
-Aplicació mòbil FIHR i Gremis           

  • Línia d'actuació 2                    

-Taller de Turisme Sostenible 
-Organització de Tallers Turisme Sost.
-Taller millora presència digital              

  • Costos de gestió

Pendent de Justificació i Liquidació.

En cap d’aquests casos el finançament públic rebut supera el 50% del cost total del projecte.

----------------------------------------------------

Exercici 2018 – 17.242,50€ - Import atorgat a través Resolució d'adjudicació de Contracte Menor, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Expedient AG-2018-1334, Unitat Promotora Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària, i que ha estat destinat a l’execució dels següents projectes:

Jornades d’Identificació del Patrimoni Culinari: els límits de l’evolució tècnica i estètica dels plats tradicionals. El coneixement i la utilització dels productes agroalimentaris de Catalunya a la Cuina Catalana. D’acord amb la  Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries, La Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració (FIHRT), com a entitat col·laboradora del III Congrés Català de la Cuina va plantejar dur a terme dues activitats des d’Octubre enmarcades en el Congrés.

SESSIÓ I - JORNADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PATRIMONI CULINARI: ELS LÍMITS DE L’EVOLUCIÓ TÈCNICA I ESTÈTICA DELS PLATS TRADICIONALS

Data: 25 d’octubre de 2018  Lloc: Hotel Urpí, Carrer de Sant Maties, 5, 08208 Sabadell  Hora: 18h a 21h

SESSIÓ II JORNADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PATRIMONI CULINARI: La regió del Penedès i el garraf dins de l'oferta gastronòmica de Catalunya

Data: 21 de novembre  Hora: 10h00   Lloc: Torre del Veguer,  Urbanització Torre Veguer, Vilanova i la Geltrú

Enmarcada disn les activitats dutes a terme de dimarts 20 de novembre i fins al dijous 29 de novembre, programades per La Llotja, DO Terra Mar  es va celebrar el passat 21 de novembre aquesta jornada enamarcada dins el III Congrés Català de la Cuina.

Amb la col·laboració del Consorci Node Garraf que va fer la convocatòria i va facilitar l’espai es va poder dur a terme una jornada congressual a la que van assistir unes 40 persones.

SESSIÓ III – JORNADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PATRIMONI CULINARI:. COL·LOQUI: PRESENT I FUTUR DE LA CUINA CATALANA: GASTRONOMIA, CULTURA, SOSTENIBILITAT

Data: 27 de novembre de 2018  Lloc: Antiga Fàbrica DAMM, Barcelona  Hora: 18h a 21h


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.