Política de privacitat

A la FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

¿QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ.

G60006517

C/ Sabino de Arana, n.º 38, 1º 2ª, 08028 Barcelona.

Tel. 935140371

info@fihr.org

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis, atendre les seves consultes i sol·licituds, realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, remetre-li comunicacions en relació a la seva pertinença a un col·lectiu que forma part de la Federació, o bé col·labora amb aquesta, o té interès en conèixer el contingut de les activitats de la Federació i de llurs socis.

realització d'enquestes d'opinió i fins estadístiques, ja per informar periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics,

compliment de normatives en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

 

QUAN DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Durant 5 anys o fins la finalització del servei contractat.

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades:

  • Consentiment del interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ estam tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FEDERACIÓ INTERCOMARCAL D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.fihr.cat

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Quan vostè contacta directament amb la FIHRT, ja sigui a través del web, o per correu electrònic o per línia telefònica amb motiu de sol·licitar alguna informació sobre els nostres productes o serveis.

Quan vostè s’associa a algun dels Gremis i Associacions membres de la FIHRT.

En els formularis d’alta que figuren a l’App o a la web o a les oficines dels Gremis que formen part de la FIHRT.

En el formulari de contacte del web i de l’App.

En el registre d’usuari de l’app.

En el registre d’alta del butlletí electrònic.

No es tracten categories especials de dades personals (son aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).