Sostenibilitat

Turisme sostenible: el gran repte del sector

El turisme sostenible se sosté sobre tres pilars fonamentals que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar qualsevol estratègia en el sector. Si en falta un de sol, no hi ha sostenibilitat. Parlem dels pilars econòmic, social i mediambiental.

En turisme, la prioritat és minimitzar l'impacte sobre el medi ambient, la cultura i les persones, mentre es contribueix a generar ingressos i ocupació a la població local.

Les administracions, impulsades per les noves normatives, estableixen una estratègia per a un model de creixement turístic més sostenible. En el projecte per a l'agenda 2030 es planteja una estratègia basada en el creixement socioeconòmic apostant per la competitivitat i la rendibilitat a través de la transformació digital. Paral·lelament, cal tenir en compte la preservació dels valors naturals i culturals del patrimoni. El benefici social serà un altre dels pilars: repartiment de beneficis i fre a la despoblació. A més, les administracions es comprometen a establir mecanismes de governança participativa i adaptar-se als canvis constants de l'entorn.

Dos dels punts essencials de la nova estratègia són l'increment en la qualitat del turisme amb la promoció de l'hospitalitat com a valor fonamental de la proposta turística i la qualitat de l'ocupació turística més gran. El sector necessita atraure i retenir el millor talent, ja que els treballadors són els últims responsables de la satisfacció dels turistes.

Amb aquest punt de partida, veiem quines poden ser les accions que s'estan desenvolupant en l'àmbit local a cadascun dels eixos del turisme sostenible.

Mediambiental

Un dels pilars de la sostenibilitat turística és la cura del medi ambient. Als 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU) es troben resumits els grans reptes a què s'enfronta la societat per ser més sostenible i l'àmbit mediambiental té una importància especial. Pel que fa a l'àmbit turístic, entre les grans preocupacions, hi ha la reducció del malbaratament alimentari, en el que la FIHRT hi està treballant de manera clara i eficaç, recolzant i participant en l'elaboració de les GUIES CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI.

A més, entre els ODS es troba també el de preservar la vida submarina i els ecosistemes terrestres, cosa que ens porta, novament, a posar l'accent en la selecció de productes de proximitat i també de temporada.

El certificat Biosphere, obtingut l'any 2022 per la FIHRT, és un sistema que analitza el nivell real de la sostenibilitat de qualsevol institució. L'objectiu d'aquesta certificació és impulsar el desenvolupament de la indústria turística de manera sostenible alhora que es fomenta l'autenticitat social i cultural de cada destinació i comunitat.

Econòmic

Com s'esmentava a l'estratègia de turisme sostenible 2030 que està desenvolupant el govern de l'Estat, cal desenvolupar una proposta de valor amb la promoció de productes i destins que generin valor afegit i diferencial, que diversifiqui i desestacionalitzi la proposta de valor del país. 

El turisme esportiu, cultural, ornitològic, etc ajuden a desestacionalitzar i aborden un nínxol de mercat turístic més sostenible.

Social

El tercer eix de sostenibilitat (l'ordre no té cap efecte) és el de l'entorn social. El concepte de desenvolupament sostenible exigeix donar un gran valor a la qualitat de vida: educació, serveis públics, feina, etc.

A Espanya, l'eix social del turisme té dues vessants importants. D'una banda, aconseguir per a les persones que treballen al sector turístic unes condicions laborals justes. La manca de personal per treballar al sector ha estat un dels temes dels quals més es parla als fòrums sectorials durant els últims mesos: les condicions econòmiques i els torns poc estables han estat alguns dels motius pels quals es va produir un canvi en la preferència laboral cap a la logística o els supermercats. El repte és revertir la situació i que la turística torni a convertir-se en una indústria atractiva.

D'altra banda, també hi ha la preocupació permanent que el turisme generi un allunyament entre els residents i el model turístic, i finalment acabi provocant problemes de convivència i actituds de rebuig. En anys passats ja s'han conegut alguns casos dels quals es va anomenar 'turismefòbia', conseqüència de la sobreexplotació turística. Per tant, el turisme sostenible ha de cercar també un equilibri entre l'atractiu turístic i la població local.

Jornades específiques desenvolupades en l'entorn PIMEC

A.- Jornada 1: Bases per a un pacte sectorial pel turisme. Les pimes, motor de transformació i innovació: del turisme a l’economia del visitant

La primera jornada es va desenvolupar al llarg del dia 16 de març de 2022, amb la voluntat d’avançar en el debat turístic català que permeti construir les bases per un pacte sectorial pel turisme a Catalunya.

Al llarg de l’acte s’han celebrat diverses taules rodones. En primer lloc, ha tingut lloc un debat sobre el futur del turisme a Catalunya i, a continuació, un en relació als factors de competitivitat per a l’economia del visitant. Més endavant, s’ha desenvolupat una conversa envers l’estratègia de Barcelona cap al territori i, després, una sobre Catalunya com a destinació líder i competitiva. Finalment, s’ha parlat de la força de la diversitat i la transversalitat amb diversos representants del sector i l’acte ha conclòs amb una taula rodona sobre els Fons Next Generation EU com a oportunitat per a les pimes del sector.

En la primera jornada sobre el turisme, celebrada el mes de març de 2022, es va reforçar la visió del turisme com a sector estratègic per al nostre país. Es va analitzar el sector des del punt de vista de l'economia del visitant, per entendre els usos que aquests fan de la destinació i així adequar l'estratègia a seguir per poder ser més competitius.

A la I Jornada de turisme es va concloure que, encara que tinguem clars els objectius d’allò que volem fer i cap a on volem evolucionar, no es compta amb les eines adequades per arribar-hi, tant en relació amb la normativa, com en relació amb la informació i els indicadors que hauríem d’utilitzar per a saber què volem mesurar i quins resultats volem obtenir.

La jornada va permetre:

 • Primer, aprofundir en la potència i la posició privilegiada que la destinació Catalunya ocupa al món.
 • Segon, ampliar el debat sobre la iniciativa, la capacitat i la voluntat del sector turístic per seguir sent líders i de marcar el camí cap a una destinació competitiva, sostenible, digital, resilient i equitativa.
 • Tercer, visualitzar que rebre visitants és un privilegi i una oportunitat per reforçar els nostres atributs i caràcter diferencials, i que depèn de nosaltres que sigui també, com a objectiu últim, un factor que ens ajudi com cap altre a millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent que viu i treballa a Catalunya.
 • Quart, comprendre que aprofitar el turisme és un esforç col·lectiu, de múltiples realitats i on la col·laboració esdevé un element indispensable.
 • I, cinquè, recollir propostes per unes bases de treball que ens serveixin per aconseguir que Catalunya continuï sent una destinació reconeguda, admirada i líder en el desenvolupament de l’activitat econòmica al voltant del turisme i, al mateix temps, es converteixi en un exemple de com és possible alinear l’activitat turística amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 de Nacions Unides, tot compatibilitzant el creixement amb la capacitat de preservar el nostre territori, els nostres costums i el nostre estil de vida com a llegat per a les generacions futures.

De la jornada i els debats a les diferents taules, també cal destacar-ne:

 • La identificació de nous jugadors, un nou rol, la gestió del turisme, de la qual no ens podem desvincular, i la irrupció de la digitalització com a element cabdal per prendre decisions i poder gestionar amb millor criteri.
 • La coordinació dels diferents actors i la visió estratègica, com a elements que continuen presents.
 • La consecució dels ODS, com una referència que ningú discuteix, però que encara manca molt per assolir.
 • Reptes com el canvi climàtic, la burocràcia, la manca de recursos humans, la inflació galopant, les conseqüències del conflicte a Ucraïna, com amenaces reals a un futur que pintava prometedor.

B.- Jornada 2: Bases per a un pacte sectorial pel turisme (II). Eines per a un sector més competitiu.

El dia 25 de gener de 2023, es va celebrar la Jornada de Turisme ‘Bases per un pacte sectorial pel turisme. Eines per a un sector més competitiu’, en la qual 40 experts i empresaris van analitzar i reflexionar sobre la situació del sector.

L’acte va aprofundir en com les pimes catalanes dedicades directa o indirectament a l’activitat turística poden treballar de forma proactiva i conjunta per millorar la competitivitat i el posicionament del sector, tenint en compte el seu pes a nivell d’ocupació i de retorn econòmic.

Durant la jornada es varen realitzar varies taules de debat sobre qüestions tan rellevants pel món del turisme com la sostenibilitat i la transformació digital. En relació amb la sostenibilitat, s’han posat sobre la taula exemples pràctics que evidencien que l’activitat turística i l’economia del visitant han de ser sectors estratègics i líders en la lluita contra el canvi climàtic i que les destinacions i les activitats turístiques han de ser accessibles per a tothom. Pel que fa a la digitalització, es va aprofundir en el fet que la tecnologia suposa reptes molt diversos per a l’activitat turística, des de tenir la capacitat d’obtenir i processar dades per tal de poder conèixer la realitat de l’activitat i prendre decisions, fins a entendre l’impacte que pot tenir en els processos i l’automatització de feines a les empreses i institucions, passant per l’impacte que tindrà en l’atractiu i competitivitat de les destinacions des del punt de vista de l’oferta i l’experiència del visitant, que serà cada vegada més personalitzada.

També s’han plantejat altres temes com la col·laboració publicoprivada, que necessita, d’acord amb l’opinió unànime de la taula, de nous models i marcs de referència on la confiança per part de les administracions i el compromís per part del sector privat han de ser els eixos fonamentals d’enteniment, donat que sense aquesta col·laboració publicoprivada no podrem fer front als reptes que té el sector turístic, i s’ha presentat un cas d’èxit com és la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona resultat del treball conjunt de les administracions i la iniciativa privada en un marc de discreció i objectius compartits, i l’emprenedoria. A través d’aquest darrer tema, s’han visibilitzat la gran capacitat emprenedora que existeix al sector i a tot el territori, així com les dificultats i les traves burocràtiques que es troben les persones que volen posar en marxa nous projectes.

Igualment, a la jornada es va parlar de les mancances del sector turístic, com la falta d’informació i indicadors adequats sobre l’activitat turística per tal de donar respostes als nous reptes

En aquesta jornada es va presentar el PIMEC Visitor Economy Data Hub, que visualitza com les dades, la informació i la intel·ligència són  molt útils a l’hora de conèixer el visitant, personalitzar les ofertes de productes i serveis i, des del punt de vista del gestor de la destinació, de com tota aquesta informació ens ha de permetre millorar la seva competitivitat i la de les seves empreses i reforçar el seu posicionament en el mercat.

Finalment, també es va parlar d’emprenedoria a través d’un panel de dones empresàries representants de tots els territoris de Catalunya, per compartir els reptes i les dificultats als que s’enfronten totes aquelles persones que volen posar en marxa un projecte, però també la satisfacció de que les coses surtin bé i hi hagin resultats.

El contingut de la jornada va ser el següent:

 • Presentació del PIMEC Visitor’s Economy Data HUB
 • La sostenibilitat i la regeneració: noves formes de fer i de ser
 • La transformació digital: processos i gestió de persones 
 • La informació i els indicadors, base per a la presa de decisions
 • La digitalització: destinacions més atractives i competitives
 • Els nous reptes de la col·laboració publicoprivada
 • La destinació Barcelona: construint un futur compartit
 • L’emprenedoria i la capacitat d’innovar, les bases de la Catalunya del futur

En aquesta jornada del 2023, s’ha aprofundit en com es poden concretar els plantejaments de la primera jornada, per tal que la pime catalana, la directament turística, però també la relacionada indirectament amb l’activitat, pugui treballar perquè aquest nou marc de referència en relació amb l’economia del visitant, l’activitat turística com a eina generadora de competitivitat, benestar i valor de marca, la necessitat de comptar amb entorns de col·laboració i de generació de xarxes, privades i públiques, i de comptar amb coneixement, intel·ligència i indicadors adequats, li sigui útil i pugui treballar de forma proactiva per millorar la seva competitivitat i posicionament com un element cabdal de creació de riquesa i de benestar en el seu entorn.

En resum, aquesta jornada s’ha destinat a:

 • Aprofundir en les estratègies perquè el sector turístic sigui més competitiu, especialment incorporant mesures en els àmbits de la sostenibilitat. la digitalització, la col·laboració i la disponibilitat d’informació per a la presa de decisions
 • Analitzar les eines existents en el mercat per a millorar la competitivitat, especialment per aprofundir en el coneixement i els indicadors de l’economia del visitant i, també, per millorar l’experiència del visitant a la destinació i la seva gestió
 • Redactar un document de conclusions globals de les jornades, que serveixi a les empreses i els seus gremis i associacions per augmentar la seva competitivitat i orientació al visitant i al mercat, i a les administracions públiques per orientar les seves polítiques envers el turisme i, si s’escau, serveixi com a document de base per a un pacte sectorial pel turisme.

 

La certificació BIOSPHERE, un reconeixement a la sostenibilitat dels negocis i de les Associacions

El certificat per a la sostenibilitat turística Biosphere és atorgat pel Responsible Tourism Institute (RTI) a empreses, serveis i destinacions turístiques, i és impulsat a la província per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona, i a Barcelona ciutat i el seu entorn per Turisme de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.

Vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses, serveis turístics i destinacions. eL programa que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística.

El Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere respon tant a la voluntat de promoure un turisme més curiós per part dels operadors turístics, com també als desitjos dels visitants de poder viatjar respectant al màxim l’entorn.

Aquesta certificació la atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR) un organisme independent creat el 1995 amb l’objectiu d’impulsar accions de desenvolupament sostenible en destinacions i empreses turístiques. Des del primer moment institucions com l’UNESCO, la OMT, el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i la Unió Europea van recolzar l’Institut, que s’ha convertit en el primer organisme internacional de Turisme Sostenible.

La certificació Biosphere trasllada al sector turístic el desenvolupament sostenible a través dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i garanteix el següent:

 • Pràctiques sostenibles com estalvi de recursos hídrics i energètics.
 • Accés a una àmplia gama d’informació i eines a través del ITR.
 • Posicionament destacat en els documents de turoperadors i els seus canals de venda.
 • Venda d’experiències a través de la plataforma Biosphere Experiences©.
 • Recursos per millorar la sostenibilitat i cursos de sostenibilitat en línia.
 • Comunicació de la sostenibilitat de l’entitat i de les seves bones pràctiques en les comunicacions que fa Biosphere.

Els estàndards de Certificació Biosphere son molt amplis i afecten a tots els subsectors turístics i empreses relacionades, des de destinacions fins a tot tipus de serveis turístics, passant per hotels, restauració, turoperació, museus, comerços, ports esportius, transport, platges, parcs, etc.

PER QUÈ ADHERIR-SE AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT BIOSHPERE?

 • Posiciona’t en un mercat emergent
 • Contribueix a impulsar un sector turístic més sostenible i compromès amb l'entorn
 • Millora la credibilitat i reputació de la teva entitat
 • Atrau nous clients amb consciència sostenible
 • Genera valor afegit als teus productes/serveis
 • Diferencia’t i destaca respecte els teus competidors

QUI ES POT CERTIFICAR?

Les empreses i serveis turístics de la ciutat de Barcelona, de la província de Barcelona, així com els Ajuntaments i els Consell Comarcals de la província.

Les Associacions, Gremis, Col·lectius i Federacions també poden Certificar-se.

A la Destinació de Barcelona son un total de 844 establiments certificats.

El Compromís basa la seva metodologia en el treball al voltant dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Més informació aquí (Destinació CIutat de Barcelona) o aquí (Comarques de Barcelona)

QUINS GREMIS I ASSOCIACIONS DE LA FIHRT HAN OBTINGUT LA CERTIFICACIÓ BIOSPHERE

Des de fa temps, els analistes experts en turisme remarquen la necessitat d’aplicar els criteris de sostenibilitat a tota activitat turística. Frases com “el turisme serà sostenible o no serà” es venen repetint en qualsevol estudi sobre aquest tema. Són els viatgers els que estan impulsant l’agenda de sostenibilitat, perquè ja no volen només visitar una destinació, sinó enriquir-la. La certificació Biosphere és ja imprescindible.

Quins gremis i associacions de la FIHRT es troben Certificats?

 

ods1
ods2
ods3
ods4
ods5
ods6
ods7
ods8
ods9
ods10
ods11
ods12
ods13
ods14
ods15
ods16
ods17
 
 

Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de cookies.