Aquest dissabte arrenca la temporada de pesca continental

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua treballant en el Reglament de pesca que aviat sortirà a tràmit d’audiència i recollirà els aspectes de la llei pendents de desenvolupar

A les aigües d’alta muntanya, la temporada començarà el 13 de maig i finalitzarà el 27 d’agost si és amb captura, i el 15 d’octubre sense mort.

Demà dissabte, 18 de març, s’inicia el període hàbil de pesca de la truita comuna a Catalunya a les aigües de baixa muntanya, i finalitzarà el 27 d’agost. La pesca sense mort, és a dir, retornant l’animal viu a l’aigua, s’allargarà fins al diumenge 15 d’octubre. Per facilitar l’activitat aquesta temporada, tots els dies d’obertura i tancament de la pesca s’han adaptat a l’inici i el final de cap de setmana i períodes festius.

Com a principal novetat, es redueixen a tres exemplars de truita comuna (Salmo trutta) per pescador i dia a les Zones de Pesca Controlada dins d’espais naturals protegits (ENPE) i dins de les reserves genètiques de truita (RGT). Les mides de les captures continuen com fins ara.

Es permetrà la captura de fins a 5 kg d’espècies eurihalines a la zona de pesca que va des de la desembocadura de l’Ebre fins a Tortosa. Es fixa en 25 cm la mida del llobarro (Dicentrarchus labrax), en 20 cm la de l’orada (Sparus aurata) i en 16 cm la de qualsevol espècie de llisa per homogeneïtzar les mides amb les establertes a la normativa de pesca marítima que regula aquestes espècies que habitualment viuen a mar però entren a les aigües salobroses de les desembocadures dels rius.

 

Nova classificació de les espècies

La madrilla (Parachondrostoma miegii) deixa de ser una espècie pescable per entrar dins del llistat d’espècies protegides a Catalunya a fi de preservar-ne les poblacions.

S’afegeixen la palometa (Trachinotus ovatus), la palomida (Lichia amia) i el lliri (Pomatomus saltarix) al llistat d’espècies pescables, ja que són espècies eurihalines que poden trobar-se als trams baixos dels rius, la pesca de les quals és permesa a mar.

Avançant en el reglament de la Llei de pesca

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua treballant en el Decret de Reglament que desenvoluparà la Llei de pesca de Catalunya i que inclou diversos temes de la Llei que calia desenvolupar. Es preveu que enguany surti a tràmit d’audiència.

Més informació

Podeu consultar tota la informació referent a la nova temporada al web http://agricultura.gencat.cat